knop knop knop knop knop knop knop


Steun de Huidstichting Chanfleury van IJsselsteijn !

Het wetenschappelijk onderzoek naar huidziekten kan uw financiële steun goed gebruiken. Huidziekten krijgen weinig aandacht in de media in vergelijking met andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, kinder-oncologie. Er lijkt een soort taboe op te rusten. Daarom is het niet goed bekend hoe ernstig huidziekten kunnen zijn en hoeveel last patiënten daarvan ondervinden in het dagelijks leven. Ook met de fondsenwerving gaat het niet goed. Dat is jammer want er is nog veel te verbeteren en te onderzoeken op het gebied van huidziekten. U kunt daar verandering in aanbrengen door een bedrag over te maken naar de Huidstichting Chanfleury van IJsselsteijn. Elke bijdrage is welkom.


onderzoek onderzoek onderzoek onderzoek


Wat doet de stichting met uw bijdrage ?

De stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische en experimentele Dermatologie. De stichting ondersteunt jonge onderzoekers die promoveren aan de vakgroep Dermatologie van de Universiteit van Amsterdam. Ook subsidieert de stichting drukkosten, publicatiekosten, refereeravonden, symposia, reisstipendia, prijzen, kosten van boeken en tijdschriften, etc. De stichting heeft uitsluitend culturele doelstellingen zonder winstoogmerken.


Voldoet de Chanfleury van IJsselsteijn stichting aan het goede doelen keurmerk ?

Ja. De Chanfleury van IJsselsteijn stichting is een charitatieve stichting zonder winstoogmerk. Er gaat geen geld verloren aan overheadkosten: de stichting heeft geen personeel in loondienst, alle bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting beschikt over het ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) keurmerk van de belastingdienst (RSIN nummer: 805405513). Het voordeel van deze 'goede doelen status' is dat giften aan de stichting voor de stichting belastingvrij zijn, en voor de schenker aftrekbaar van de belastingen. De stichting valt onder de kleine ANBI, dat wil zeggen dat de totale baten per boekjaar nooit meer bedragen dan € 50.000.

Op deze website (www.huidstichting.nl) vindt u alle informatie over de doelstelling van de stichting, de bestuurders, de statuten, de financiële jaaroverzichten, het uittreksel van de Kamer van Koophandel in Amsterdam, het actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, en een lijst met voorbeelden van onderzoeksprojecten die in het verleden gesteund zijn door de Chanfleury van IJsselsteijn stichting.


onderzoek onderzoek onderzoek onderzoek


Hoe kan ik een bedrag overmaken naar de stichting ?

Maak uw bijdrage over op de volgende bankrekening:
Bankrekening nr 546900070 (IBAN NL47ABNA0546900070)
ten name van de Huidstichting Chanfleury van IJsselsteijn

ABN AMRO
IBAN NL47ABNA0546900070
BIC ABNANL2A


onderzoek onderzoek onderzoek onderzoek


Verstrek informatie over uw bijdrage

Sommige donateurs stellen het op prijs om vermeld te worden als sponsor van de Chanfleury van IJsselsteijn stichting en anderen hebben daar juist geen behoefte aan. U kunt aangeven of u vermeld wil worden als donateur of anoniem wil blijven door een email te sturen naar chanfleury@huidziekten.nl.

Dank u voor uw bijdrage !

Namens het bestuur van de Chanfleury van IJsselsteijn stichting.


bezoekers: